Loading Counter
pa se bo začela - till the start of: - fino inizio:

61. Istrska mednarodna veslaška regata
61° Regata internazionale di canottaggio Istriana
61st International rowing regatta "ISTRA"


San Simon, Izola
Saturday, May 14th 2016
at 7.00

Call

Izola, Simonov zaliv
sobota, 14. maja 2016
ob 7 00

Razpis

San Simone, Isola d’Istria
sabato, 14. maggio 2016
alle ore 7.00 00

Bando


Trenutno Stanje Prijav - Elenco Iscritti - Entries - up to date
Po klubih - By Crew - Da parte di Societa
Prosim preverite svoje prijave
Please check your entries
Si prega di verificare i dati immessi
V tabeli
Tabulare
Tabular

Pa še Seznam prijavljenih veslačev po klubih
List of all competing rowers - Elenco Concorrenti Iscritti
Pravila prometa 1
Traffic Rules 1

Kratka
Compact-Breve
Startna lista - Start list
Lista di partenza
Pravila prometa 2
Traffic Rules 2

REZULTATI - RISULTATI - RESULTS
Ekipno
Teams

Po kategorijah
By categoy

Za prikaz datotek .pdf potrebujete program

Nazaj