64. Istrska mednarodna veslaška regata
64° Regata internazionale di canottaggio Istriana
64th International rowing regatta "ISTRA"


San Simon, Izola
Saturday, May 11th 2019
at 7.00

Izola, Simonov zaliv
sobota, 11. maja 2019
ob 7 00

San Simone, Isola d’Istria
sabato, 11. maggio 2019
alle ore 700

Call Razpis
Pravila prometa 1
Traffic Rules 1
Pravila prometa 2
Traffic Rules 2

Trenutno Stanje Prijav - Elenco Iscritti - Entries - up to date
Po klubih - By Crew - Da parte di Societa
Prosim preverite svoje prijave
Please check your entries
Si prega di verificare i dati immessi
V tabeli
Tabulare - Tabular

Pa še Seznam prijavljenih veslačev po klubih
List of all competing rowers - Elenco Concorrenti Iscritti

Kratka
Compact-Breve
Startna lista - Start list
Lista di partenza

REZULTATI - RISULTATI - RESULTS
Ekipno
Teams

Po kategorijah
By categoy

Posnetki prihoda v cilj nekaterih tekem - Video clips of race finnish for some events

Nazaj