65. Istrska mednarodna veslaška regata
65° Regata internazionale di canottaggio Istriana
65th International rowing regatta "ISTRA"


San Simon, Izola
Sunday, May 15th 2022
at 7.00

Izola, Simonov zaliv
nedelja, 15. maja 2022
ob 7 00

San Simone, Isola d’Istria
Domenica, 15. maggio 2022
alle ore 700


Razpis
Pravila prometa 1
Traffic Rules 1
Pravila prometa 2
Traffic Rules 2

Trenutno Stanje Prijav - Elenco Iscritti - Entries - up to date
Po klubih - By Crew - Da parte di Societa V tabeli
Tabulare - Tabular

Pa še Seznam prijavljenih veslačev po klubih
List of all competing rowers - Elenco Concorrenti Iscritti

Kratka
Compact-Breve
Startna lista - Start list
Lista di partenza
Klubska
For Teams

REZULTATI - RISULTATI - RESULTS
Ekipno
Teams

Po kategorijah
By categoy

Posnetki prihoda v cilj - Video clips of race finnish

Nazaj