66. Istrska mednarodna veslaška regata
66a Regata internazionale di canottaggio Istriana
66th International rowing regatta "ISTRA"


San Simon, Izola
Sunday, May 19th 2024
at 7.00

Izola, Simonov zaliv
nedelja, 19. maja 2024
ob 7 00

San Simone, Isola d’Istria
Domenica, 19. maggio 2024
alle ore 700


REZULTATI - RISULTATI - RESULTS
Ekipno
Teams

Po kategorijah
By categoy

Posamezni rezultati - Risultati di gara - Results by Race

Kratka
Compact-Breve
Startna lista - Start list
Lista di partenza
Klubska
For Teams

Trenutno Stanje Prijav - Elenco Iscritti - Entries - up to date
Po klubih - By Crew - Da parte di Societa
Prosim preverite svoje prijave
Please check your entries
Si prega di verificare i dati immessi
V tabeli
Tabulare - Tabular

Pa še Seznam prijavljenih veslačev po klubih
List of all competing rowers - Elenco Concorrenti Iscritti

Razpis Tender Bando
Pravila prometa 1
Traffic Rules 1
Pravila prometa 2
Traffic Rules 2

Nazaj