2. VESLAŠKA REGATA ZA RUDARSKO SVETILKO

Velenje 4. julij 2004

Začetek regate bo ob 15. uri. - Predtekme začnejo ob 12. uri. - Sestanek vodij ekip bo ob 11.00 uri

R E Z U L T A T I

Oblika za tiskanje REZULTATI PREDTEKME

R A Z P I S

STANJE PRIJAV

Po klubih Pregledno V tabeli Veslači

PROGRAM TEKMOVANJA     Startna lista - predtekme

Oblika za tiskanje     PROGRAM TEKMOVANJA     Startna lista - predtekme